Design by Dante WebExpressions  

 

Home-eng

Gerechtelijk deskundige in financiële geschillen

Drs. Henk den Boer RA verricht werkzaamheden als gerechtelijk deskundige. Op grond van zijn vakmatige deskundigheid kan zijn hulp worden ingeroepen door een rechter, of een eisende of verdedigende partij, om zijn licht over een zaak of een aspect daarvan te laten schijnen.

 

De combinatie van zijn vakkundigheid op het gebied van financiën en bedrijfsvoering, gecombineerd met de opleiding tot Gerechtelijk Deskundige, garanderen bovendien een optimale communicatie met de rechter en eventuele andere juridische instanties.

  

Wanneer een rechter in een zaak een deskundigenrapport gelast, is het zijn bedoeling dat de rapportage van de deskundige hem houvast geeft bij de beslechting van het geschil waarover hij moet oordelen.

 

Henk den Boer is als specialist op zijn vakgebied deskundig en heeft daarnaast ook begrip van de juridische context van een zaak, waardoor hij de vragen van de rechter adequaat kan beantwoorden. Hij heeft ruime ervaring met bedrijfswaarderingen, schadebepalingen, fraudeproblematiek, jaarrekeningrecht en als getuige-deskundige in strafzaken.

 

Door een lidmaatschap van de Raad van Tucht van Registeraccountants van in totaal 16 jaar, heeft Henk den Boer veel specifieke ervaring in de beoordeling van geschillen tussen accountants en cliënten.

 

Henk den Boer is ingeschreven bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen.

 

 

Artikelen burgerlijke rechtsvordering