Design by Dante WebExpressions  

 

Home-eng

Boardroom/management consultancy

 

Fermera Accountancy en Advies kan het management van organisaties op velerlei terreinen van de bedrijfsvoering van dienst zijn.

 

Uitgangspunt van de advisering is dat er ‘chemie’ moet zijn tussen de leden van het management van de te begeleiden organisatie en de adviseur, anders is de opdracht gedoemd te mislukken.

Financieel deskundige voor ontwikkelingslanden

 

Sinds 1999 is Henk den Boer actief in projecten in ontwikkelingslanden. De opgedane ervaring is in de loop van de jaren ingezet in een groot aantal projecten.

 

Alleen of met partners wordt gewerkt aan een vooraf omschreven doelstelling. Deze doelstelling is in samenwerking met de organisatie in het desbetreffende land vastgesteld en het resultaat wordt beoordeeld op basis van evaluatie achteraf.

 

Getuigesdeskundige
Boardroom / Management Consultant
Ontwikkelingslanden

Gerechtelijk deskundige in financiële geschillen

 

Drs. Henk den Boer RA verricht werkzaamheden als gerechtelijk deskundige.

 

Op grond van zijn vakmatige deskundigheid kan zijn hulp worden ingeroepen door een rechter, of een eisende of verdedigende partij, om zijn licht over een zaak of een aspect daarvan te laten schijnen.