Design by Dante WebExpressions  

 

Home-eng

Vanaf 1-11-1975 t/m 30-4-1999

PricewaterhouseCoopers N.V., waarvan sinds 1-1-1984 als

partner(gestart binnen rechtsvoorganger Van Dien+Co).

Voorzitter van rayon West 1991 t/m 1995. De Forensische

Accountantsgroep opgericht (onderzoek fraude en

onregelmatigheden en advisering fraudepreventie) en

hieraan leiding gegeven, opgetreden als deskundige in

rechtszaken, als arbiter en als bindend adviseur.

 

Als controlerend accountant controles gedaan van

beursfondsen, pensioenfondsen, familiebedrijven en

onderwijsinstellingen. Vanuit de forensische praktijk onder

meer leiding gegeven aan onderzoeken naar milieufraude en

naar belastingontduiking.

 

Bijzonderheden

Extern deskundige bij accountantsexamens 1984 - 2004

Lid Raad van Tucht voor Registeraccountants 1994 - 2010  

Docent cursus ondernemingsplan bij extern bureau

Docent EUR 1980 t/m 1983 inrichtingsleer/adm. organisatie

Meegewerkt aan congressen en symposia, Teleac-cursus

Financieel management op TV en Radio.

Lid diverse commissies binnen beroepsveld(o.a. CORA)

Lid geschillencommissie Outsourcing HBO

Lid Platform Criminaliteitsbeheersing Rotterdam

Lid Stuurgroep Financiële Instellingen NPC

Een 20-tal publicaties in Het Financieele Dagblad;

De Accountant en Accountant-Adviseur

Boek Business Control en Auditing (inmiddels 3e druk) over

de basis van governance

 

Huidige nevenfuncties

Lid Raad van Commissarissen De Waal Autogroep B.V.

Lid Stichting Administratiekantoor Tigchelaar B.V.

Lid initiatiefgroep en bestuurslid St. Hospice Westland

Penn.mr Vereniging PSO(Ontw. Samenwerking)

Lid Commissie Kwaliteitsonderzoek NIVRA

Arbiter via het Ned. Arbitrage Instituut

 

Eerdere nevenfuncties

Lid Raad van Commissarissen Het Nieuwe Westland B.V. en

    C.V.

 

cv henkdenboer2