Design by Dante WebExpressions  

 

Home-eng

Boardroom/management consultancy

 

Van de adviseur mag een kritische, onafhankelijke houding worden verwacht, gericht op het succes van de organisatie. Een goede mix van betrokkenheid bij en toch afstand tot de organisatie vormt naar onze mening de basis voor een te behalen succes.

Drs. Henk den Boer RA heeft een ruime ervaring als (kritisch) adviseur van directies in een rol als lid van de Raad van Commissarissen bij familiebedrijven, woningcorporaties etc., als interim manager financiën in een meer of minder uitgebreide tijdelijke taak in een organisatie, als bemiddelaar in een conflict tussen directieleden van een vennootschap.

 

Door de opgedane ervaring sinds 1975 als accountant, fraude-onderzoeker, adviseur op het terrein van de beheersing van bedrijfsprocessen en adviseur bij het maken van (strategische) bedrijfsplannen, gecombineerd met een ruime internationale ervaring, is Henk den Boer in staat om u op veel terreinen van dienst te zijn.

 

Als blijkt dat een beroep moet worden gedaan op een specifieke andere deskundigheid, dan kan ook een beroep gedaan worden op de partners.

 

Voorbeelden van functies/opdrachten in heden en verleden: